Zobrazení cen výrob-ků, jejich nákup    a přihlášení na školení získáte po provede-né a schválené regi-straci. Klikněte zde.

Sesterský e-shop:

Při současném objednání z obou e-shopů platíte pouze jedno poštovné!

Vybavení a kosmetické přístroje:

Vše pro permanentní make-up - vybavení - kurzy - školení:

Zobrazení cen výrobků, jejich nákup a přihlášení na

školení získáte po provedené a schválené registraci.

Klikněte zde.


 

YWM1ZWFlYz